Các Tháng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là Tháng Mấy

Các tháng trong tiếng Anh bạn có bao giờ nhớ hết được không hay là lúc nhớ lúc quên, chúng tôi thich.com.vn sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết hơn về các tháng trong tiếng Anh mà nhiều khi gây nhầm lẫn. Các bạn giỏi tiếng Anh hay quên tiếng Anh thì vẫn hay hỏi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December là tháng mấy đúng không nào? 

Từ khoà được tìm nhiều nhất của các tháng trong tiếng Anh là gì?

Vô tình ai hỏi bạn các tháng như tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 trong tiếng Anh là gì được viết như thế nào là chính xác nhất. 

Các Tháng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là Tháng Mấy
Các tháng trong tiếng Anh dễ nhớ nhất 2019

Tổng hợp các tháng trong tiếng Anh và từ viết tắt của từng tháng tiếng Anh: 

 • January là tháng 1 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jan
 • February là tháng 2 trong tiếng Anh, được viết tắt: Feb
 • March là tháng 3 trong tiếng Anh, được viết tắt: Mar
 • April là tháng 4 trong tiếng Anh, được viết tắt: Apr
 • May là tháng 5 trong tiếng Anh, được viết tắt: May
 • June là tháng 6 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jun
 • July là tháng 7 trong tiếng Anh, được viết tắt: Jul
 • August là tháng 8 trong tiếng Anh, được viết tắt: Aug
 • September là tháng 9 trong tiếng Anh, được viết tắt: Sep
 • October là tháng 10 trong tiếng Anh, được viết tắt: Oct
 • November là tháng 11 trong tiếng Anh, được viết tắt: Nov
 • December là tháng 12 trong tiếng Anh, được viết tắt: Dec

Bạn đã có thể không phải lo lắng khi thich.com.vn cùng bạn học lại các tháng trong tiếng Anh rồi nhé? Bạn không phải hỏi January là tháng mấy, February là tháng mấy, March là tháng mấy,  september là tháng mấy, february là tháng mấy, july là tháng mấy, may là tháng mấy, april là tháng mấy, december là tháng mấy, november là tháng mấy, october là tháng mấy…

Hướng dẫn cách học vẹt các tháng trong tiếng Anh dễ nhớ nhất: 

Cùng đọc nào: Jan một, phéc hai, mác ba, áp bốn, mây năm, jun sáu, jun lai bảy, au tám, sép chín, óc mười, nô 11, de 12.

Chúc các bạn thành công và thường xuyên truy cập thich.com.vn để có nhiều thông tin bổ ích hơn nhé?