Đm là gì? DMM là gì? DCM là gì?

Bạn lướt 1 vòng trên Facebook bạn sẽ thấy nhiều comment hay status như: ĐM mày, ĐM tao nản, ĐMM tao nản, DCM cả nhà mày… và rất nhiều bạn gửi mail đến cho mình hỏi từ ĐM có nghĩa là gì? Bài viết này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu được từ ĐM là gì? DMM là gì? DCM là gì nhé trên Facebook là gì? Trong đời sống hằng ngày là như thế nào? 

Đm là gì?

Ý nghĩa của từ DM, DMM là gì? 

ĐM DMM là từ tiếng lóng mà các bạn trẻ thường hay sử dụng để ám chỉ về một sự vật hiện tượng nào đó? Cùng xem ví dụ về từ ĐM và DMM nhé?

Từ ĐM là gì ? Nghĩa của từ ĐM trong sáng nhất là gì?

 • Định mệnh
 • Dã man
 • Đã mất
 • Đám ma
 • Đẫm máu
 • Đám mây
 • Đam mê
 • Đắm mình
 • Đan mạch
 • Đáng mừng
 • Đảo mắt
 • Đồng minh
 • Dễ mến

Đấy các bạn thấy từ ĐM đâu có xấu đâu đúng không nào? Tuỳ vào hoàn cảnh mà cách dùng từ ĐM có ý nghĩa khác nhau nhé?

Ý nghĩa của từ DMM là gì với nghĩa trong sáng: 

Đi may mắn nhé
Đi mà mình
Đi mấy mày
Đừng mộng mơ…

Nhưng từ ĐM là gì? Từ DMM là gì, từ DCM nghĩa là gì trên Facebook mà giới trẻ hay dùng: 

Các bạn lướt Facebook  nhiều bạn trẻ chửi nhau và ý nghĩa của từ ĐM là gì?

ĐM ý nghĩa là: đậu má, Đ* má

DMM nghĩa là: Đ* má mày

DCM nghĩa là: Đ* con mẹ, Đ* cụ mày

Đấy bạn đã hiểu các từ ĐM là gì, DKM DMM, DCM nghĩa là gì rồi đúng không nào trong đời sống hằng ngày hay là ý nghĩa của từ ĐM trên Facebook là gì rồi đúng không nào?

Các từ liên quan: