Khám sức khỏe NVQS sao phải khám bộ phận sinh dục|NVQS health examination why have a genital exam?Theo luật nghĩa vụ quân sự, thông tư 16 mọi thanh niên để bảo đảm có sức khỏe tốt nhất để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khám sức khỏe là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, số lượng thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm.
Khám bộ phận sinh dục, hậu môn là một nội dung quan trọng bảo đảm kịp thời phát hiện những bệnh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Trong video là nội dung khám bộ phận sinh dục, hậu môn.
Rất mong các bạn chia sẻ, đăng ký kênh.
Xem thêm các tin tức sức khỏe tại: https://thich.com.vn/suc-khoe