Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Tựa game EverWing một trong những tựa game trên Facebook được nhiều bạn chơi và chia sẻ nhiều hiện nay, game EverWing đang là game cơn sốt và là cơn đau đầu của rất nhiều người nhưng mà nhìn chung là game cũng khá là hấp dẫn nhưng mà làm sao để mod lại tựa game này đang là vấn đề  được bạn trẻ quan tâm hiện nay. 

Nhiều bạn quan tâm đến hack tựa game EverWing này hay có thể nói đại là Mod lại tựa game này. Thich.com.vn đã tìm hiểu thông tin của bạn Hi Nam trên Facebook thì mình có phát hiện một số Bug của tựa game này và qua đó chúng ta sử dụng một số đoạn code nhỏ có thể lách qua một số thứ như: 1 phát chết Boss, mở Pet không cần mua trứng, Full tiền, Full huy chương, …. 

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Các bước thực hiện việc Mod EverWing (hack  EverWing) 

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Bước 1: Các bạn mở game EverWing lên => View Source bằng cách bấm Ctrl + Shift + i hay nhấn chuột phải chọn kiểm tra 

Chú ý: Khi View Source lên thì nó sẽ nằm bên dưới, Các bạn bấm nút theo mũi tên để source nằm bên phải cho dễ nhìn nhé 

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Bước 2: KhiView Source lên => chọn Tab Source => chọn nhấn stop theo hình.

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Bước 3: Chọn Tab Console => Xóa toàn bộ code đi bằng cái icon vòng tròn theo dấu mũi tên

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Bước 4: Các bạn coppy 1 đoạn Code bất kỳ ở bên dưới  => tiến hành dán vào => sau đó nhấn Enter.

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Bước 5: Sau khi dán code, các bạn chọn Tab Source => nhấn cái icon theo hình cho nó chạy và kiểm tra nhé? 

Mod Full Huân Chương, Bất Tử, Full Tiền, … Trong game EverWing

Chú ý: Có một số cái mod như Mod Pet Vip, Mod Bất tử, Max cấp Pet, .. thì có thao tác riêng, các bạn hãy tham khao video bên dưới nhé? 

Code Mod game EverWing (code hack game EverWing) 

1. ———Mod KILL BOT 1 HIT———– (Có thể chỉnh sửa tùy theo nhu cầu)
var e = GC.app.mvc.models.RaidsModel;
GC.app.mvc.sendNotification(“SaveBossRaidDamageCommand”, {
bossRaidDamage: 9999999999,
raidData: e
})
2. ———RESET BOT ———–
Date.prototype.getTime = function() { return 1496746800000.00 };
———MAX CẤP ĐỘ LV 50———–(Có thể chỉnh sửa tăng hoặc giảm cấp..)
GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
playerXP : 5000000,
killedBy: null,
secondsElapsed: null,
playerID: null,
background: null}
]);
3. ——–Mở Khóa Toàn Bộ Nhân Vật———–
var names = [“fiona”, “sophia”, “coin”, “magnet”, “lenore”, “jade”, “arcana”, “lyra”, “trixie”];
for (var i = 0; i < names.length; i++) {
if(GC.app.mvc.models.CharactersModel.characters[names[i]].state == “locked”)
GC.app.client.runFunction(“unlockCharacter”,{characterName: names[i], isFree: true});
}
4. ——–Max Huân Chương———–
t = GC.app.mvc.models.GameModel.trophies;
for(t; t<99999; t++){
t = t + 2000;
GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
playerXP : null,
killedBy: null,
secondsElapsed: null,
playerID: null,
background: null,
premiumEarned: 2000}
]);
}
5. ———Max Tiền———–(Có thể tăng hoặc giảm)
GC.app.client.runFunction(“addCurrency”, { currency: “coins”, count: 999999});
6. ———Mở Trứng Mà Không Cần Mua———–
var amount = 10;
var sidekick = “legendary”;
for(c = 0; c < amount; c++){
GC.app.client.runFunction(“sidekickGacha”, {isFree : true, gachaType : sidekick});
}

(Có thể thay giá trị 10>>xxx…. “legendary” =”bossraid” ….

7. ———Mod Max Cấp Pet———–

Hướng dẫn:

(CTR+F) :DispatchContext.prototype.ensureNoOrphans
CODE:
var l = Object.keys(e.instances);
for (var c = 0; c < l.length; c++) {
var r = Math.floor(Math.random() * 12);
var h = e.instances[l[c]];
if(h.modelID.includes(“Item:sidekick”)){
h.stats = {maturity: 3, xp: 240000, zodiac: r, zodiacBonus: 2};
}
}

8. ———Xóa Pet Nhanh———–

Hướng dẫn:

CTR +F :onSellButtonClicked
CODE
var r = this.sidekicksModel.sidekicksList.length;
var l = Object.values(this.sidekicksModel.sidekicksList);
for (var c = 0; c < r; c++) {
var h = this.sidekicksModel.sidekicksList[c];
if(h.state === “idle”){
this.mvc.sendNotification(“ReleaseSidekickCommand”, h.id);
}
}

9. ———Thêm PET Vip ———–

Hướng dẫn:

CTR+F:InstanceCache.prototype.writeDirtyInstancesToState
CODE PET VIP :
PC00
PC22
LC38 >> Code 3 con pet cuối

10. —– Mod BẤT TỬ —-

Hướng dẫn:

CTR+F:onStartGame
CODE :
this.deathRushTimer.active = true;
this.enemies.waveSpacing = 5;

Mod ĐIỂM…..làm tương tụ như hack bất tử chỉ thay code
Ctr+F:onStartGame
CODE
this.commonEarned = 454866;

Mod SPEED —-làm tương tụ như hack bất tử chỉ thay code
Ctr+F:onStartGame
CODE
this.enemies.enemyTier.playerSpeed = -2.5;
Mod BẮN NHANH —-làm tương tụ như hack bất tử chỉ thay code
Ctr+F:onStartGame
CODE
this.player.shootTimeout = 0;

Hướng dẫn sử dụng: làm giống video.

Tham khảo nguồn codehttps://www.facebook.com/HiNam.97

Thich.com.vn đã tổng hợp cách mod game EverWing rồi đó nhé các bạn comment bên dưới để mình giải thích thêm nếu gặp lỗi nhé?