Nhà hàng dimsum Chi Dao Bao, quận 6: Ngon, Giá VỪA PHẢI và SANG(吃到饱)Nhà hàng dimsum Chi Dao Bao, quận 6: Ngon, Giá VỪA PHẢI và SANG

97 – 99 Lý Chiêu Hoàng quận 6
7 giờ sáng – 2 giờ trưa
5 giờ chiều – 9 giờ tối
Xem thêm các địa điểm Nhà Hàng khác tại: https://thich.com.vn/dia-diem/nha-hang