Phân loại thực phẩm theo Âm DươngPHÂN LOẠI THỰC PHẨM THEO M DƯƠNG

Bảng phân loại thực phẩm theo m Dương này được tổng hợp dựa vào quyển “Zen Macrobiotics” của tiên sinh Ohsawa và quyển “Phòng Và Trị Theo Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa” của Ngô Thành Nhân và một số sách thực dưỡng khác. Bảng này giúp hiểu tính chất âm dương trong từng loại thực phẩm để chọn lựa thức ăn đúng nhằm tăng cường sức khỏe và phát triển trí tuệ. Bảng được liệt kê theo thứ tự từ m (-) đến Dương (+) cho từng loại thực phẩm.
(- – -) : âm hơn nhiều
(- -) : âm hơn
(-) : âm

(+) : dương
(+ +) : dương hơn
(+ + +) : dương hơn nhiều
Xem thêm các tin tức sức khỏe tại: https://thich.com.vn/suc-khoe