Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa là gì? Vã lắm rồi tới luôn đi …

Một trào lưu mới của giới trẻ: Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa? Đang là câu nói cửa miệng khi bắt đầu một cái gì đó trong giới trẻ, vậy bạn hiểu câu: Tầm này rồi, liêm sỉ gì nữa là gì không? Ý nghĩa câu đó như thế nào cùng thich.com.vn tìm hiểu nhé?

Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa là gì?

Đang là trào lưu mới thể hiện cái gì đó mà một ai đó thèm muốn từ lâu nhưng không có được, vậy liêm sỉ gì nữa mà không đồng ý? Cùng xem vài ví dụ cho câu tầm này rồi liêm sỉ gì nữa ở dưới các bạn sẽ hiểu hơn nhé?

 

thich.com.vn Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa là gì?

thich.com.vn Tầm này rồi liêm sỉ gì nữa là gì?

Vậy thì các bạn đã hiểu liêm sỉ con mẹ gì tầm này nữa là gì chưa?