Top 13 quán cafe sân vườn, biệt thự, cá koi đẹp nhất Sài Gòn (Phụ đề địa chỉ quán)Top 13 quán cafe sân vườn, biệt thự, cá koi đẹp nhất Sài Gòn

1/ Gracious café
2/ Sorrento café
3/ Miền Thảo Mộc café
4/ Du Miên café
5/ Miền Đồng Thảo café
6/ Cỏ May café
7/ Trầm café
8/ Cú Trên Cây café
9/ King Koi café
10/ Common 9 Café
11/ Family Garden café
12/ Country House café
13/ City Garden café

Youtube video/music
1/ You Are My Rainbow Unicorn Heads Country & Folk

2/ Parting Glass by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

3/ Tupelo Train Chris Haugen Country & Folk

4/ Kona Sun Freedom Trail Studio Country & Folk
…………..
Bumba Crossing by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

………………
Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

………………..
Cryin In My Beer by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:

……………….
Parting Glass by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Artist:
Xem thêm các bài Review khác tại: https://thich.com.vn/top-review